Tag archive for : Paweł Fabjański

Świat się zmienia. Artyści nie stoją obojętnie wobec konsumpcjonizmu, wszechobecnemu postępu, komercjalizacji. Udowodnił to ostatnio międzynarodowy festiwal, odbywający się co dwa lata w angielskim Derby. Tematem przewodnim marcowego festiwalu Format 2013 była fabryka, masa, mechanizacja. Nieprzypadkowo właśnie w Derby wybrano taki motyw. Miasto posiada status Światowego Dziedzictwa jako miejsca narodzin masowej produkcji. Festiwal staje się Read more ..